951 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

???search.filter.firstcategory.hint???

Peuterspeelzaalwerk NL III: facts & figures 2017

Ter onderbouwing van de voorbereiding van het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is feitenmateriaal ...

Rapport | 12-06-2017

Duiding arbeidsmarktontwikkelingen, juni 2017

De Nederlandse economie groeit al twaalf kwartalen op rij blijkt uit cijfers van het CBS. In het eerste kwartaal 2017 groeide het ...

Rapport | 01-06-2017

Wat is er aan de hand met de WIA?

De instroomontwikkelingen in 2015 en 2016 geduid in het kennisverslag van het UWV.

Rapport | 01-06-2017

Duurzaamheid van banen binnen de banenafspraak

Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de duurzaamheidsaspecten van banen voor mensen uit de doelgroep van de ...

Rapport | 01-06-2017

Oorzaken en triggerfactoren moslimdiscriminatie in Nederland

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar mogelijke oorzaken van negatieve beeldvorming onder jongeren over moslims ...

Rapport | 01-06-2017

Monitoring en evaluatie pilots Ziektewet. Eindrapport.

Doel van dit onderzoek is om na te gaan of de werkwijze in de pilots Ziektewet leidt tot een snellere uitstroom van ...

Rapport | 01-06-2017

Onderzoek samenhang arbocatalogus en branche RI&E

Rapport over het onderzoek naar de samenhang tussen de arbocatalogus en de branche RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie), ...

Rapport | 19-05-2017

Atlas SV 2016

In deze publicatie worden de sociale verzekeringswetten WW, WAO, WAZ, Wajong en WIA op regionaal niveau bekeken.

Rapport | 01-05-2017

Verfijning bijstandsverdeelmodel 2018

Dit onderzoek doet een voorstel voor het bijstandsverdeelmodel voor 2018. Het betreft een doorontwikkeling van het ...

Rapport | 01-05-2017

Experiment naleving inlichtingenplicht Algemene nabestaandenwet (Anw)

De SVB heeft in samenwerking met SZW een experiment uitgevoerd om te bezien wat het effect is van een persoonlijke en ...

Rapport | 21-04-2017