Documenten

959 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

???search.filter.firstcategory.hint???

Sorteren op: Datum / Relevantie

Onderzoek evaluatie wet verbetering poortwachter

Op 1 april 2002 is de Wet verbetering poortwachter (WVP) in werking getreden. Doel van de WVP is om zieke werknemers zo snel ...

Rapport | 01-03-2006

Samenwerken met ICT. Het shared service center

Gemeenten zijn onvoldoende voorbereid en toegerust op het absorberen van ICT- vernieuwingen. Met het oog op verbeteren van ...

Rapport | 01-02-2006

Patronen van werk en gebruik van sociale regelingen

Vervolg op de studie "Patronen in het gebruik van de WW". Onderhavig onderzoeksrapport heeft tot doel een beeld te geven van de ...

Rapport | 01-02-2006

Doelbinding en beveiliging in de keten van werk en inkomen

De Inspectie Werk en Inkomen heeft een onderzoek gedaan naar de klachten die zijn ingediend over privacy en gegevensbescherming ...

Rapport | 01-01-2006

Tijdpaden van reïntegratie

Tussentijdse resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de re-integratie van arbeidsgehandicapten. Met behulp van analyse van ...

Rapport | 01-01-2006

Uit het isolement. De modernisering van de Wsw

65% van de sociale werkvoorzieningsbedrijven is verliesgevend. Bovendien is de sociale werkvoorziening met € 2,2 miljard per jaar ...

Rapport | 01-11-2005

De WMO: voor wie, door wie? Keuzes en kansen voor sociale diensten

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vermoedelijk 1 juli 2006 ingevoerd. De nieuwe wet bundelt een aantal bestaande ...

Rapport | 01-09-2005

Administratieve lasten de baas. Efficiëntere uitvoering van informatieverplichtingen

Sociale diensten zijn verplicht informatie uit te wisselen met verschillende (overheids)instanties: de informatieverplichtingen. ...

Rapport | 01-09-2005

Invulling beleidsvrijheid Wet werk en bijstand

De Wet werk en bijstand (WWB) geeft de gemeenten veel beleidsvrijheid en veel financiële prikkels om zaken als activering ...

Rapport | 01-08-2005

Kiezen én delen

De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) heeft onderzocht welke keuzes gemeenten maken bij het selecteren van bijstandsgerechtigden ...

Rapport | 01-06-2005