Digitale bibliotheek

997 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

???search.filter.firstcategory.hint???

Sorteren op: Datum / Relevantie

Lopend onderzoek Kennisplatform Werk en Inkomen

De KWI partners verrichten zelf onderzoek op het terrein van werk en inkomen of laten dit verrichten. Twee keer per jaar geeft ...

Publicatie | 21-12-2021

Gelijke kansen en non discriminatie bij re-integratie

Het ministerie van SZW heeft onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers opdracht gegeven onderzoek te doen naar ervaringen en ...

Rapport | 09-09-2021

Perspectief op bestaanszekerheid en arbeidsparticipatie. De beleidsdoorlichting Artikel 11: het SUWI-stelsel langs de meetlat.

De beleidsdoorlichting en evaluatie hebben als doel om inzicht te geven in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het ...

Rapport | 06-07-2021

Re-integratie bij psychische aandoeningen

Over mensen met psychische aandoeningen die een beroep doen op re-integratievoorzieningen, welke belemmeringen de re-integratie ...

Rapport | 01-06-2021

Eindevaluatie Programma Handhaving en gedragsbeïnvloeding. Inzichten, ervaringen en vooruitblik

Doel van de evaluatie is om na te gaan wat er binnen het Programma Handhaving en gedragsbeïnvloeding tot stand is gekomen, welke ...

Rapport | 20-05-2021

AOW Monitor 2021: Effect van verhoging van de AOW-leeftijd op werk, inkomen en gezondheid

Doel van deze monitor is om de ontwikkelingen in arbeidsmarkt, inkomen, inzetbaarheid en gezondheid van 55 tot 75 jarigen ...

Rapport | 01-05-2021

KWI magazine 2020

Het tweejaarlijkse congres van het Kennisplatform Werk en Inkomen, dat voor 25 juni 2020, gepland stond, kan vanwege de ...

Publicatie | 30-04-2021

Evaluatie dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen

Vervolgonderzoek op de Beleidsdoorlichting Artikel 10 Tegemoetkoming Ouders van december 2018 om de effectiviteit en mogelijke ...

Rapport | 29-04-2021

Uitvoering Dubbele Kinderbijslag- Intensieve zorg

De dubbele kinderbijslag intensieve zorg is een inkomensonafhankelijke tegemoetkoming met als doel ouders van kinderen met een ...

Rapport | 29-04-2021

SLIM-regeling Nulmeting 2021

Het ministerie van SZW heeft SEOR opdracht gegeven een effectevaluatie uit te voeren van de Subsidieregeling leren en ontwikkelen ...

Rapport | 26-04-2021