Digitale bibliotheek

1.036 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
???search.filter.firstcategory.hint???
Sorteren op:
 1. Evaluatie van de sturing van en het toezicht op de SVB en UWV

  Onderzoek naar de mate waarin de huidige invulling van de aansturing en toezicht op SVB en UWV werkbaar en effectief zijn?

  Rapport | 29-06-2020

 2. Balans opdracht en middelen SVB

  Analyse en beoordeling van het huidige systeem van beprijzen waaronder het kostprijsmodel van de SVB en het lightmodel dat het ...

  Rapport | 29-06-2020

 3. Productiviteit uitvoering sociale zekerheid. Een analyse van de productiviteitsontwikkeling bij UWV en SVB tussen 2002 en 2018

  Onderzoek naar de productiviteitsontwikkeling van UWV en SVB tussen 2002 en 2018 en naar de factoren die bij deze ontwikkeling ...

  Rapport | 29-06-2020

 4. Departementaal uitvoeringstoezicht op zbo's

  Het ministerie van SZW heeft de ADR gevraagd een verkennend onderzoek in te stellen naar het uitvoeringstoezicht op drie (met UWV ...

  Rapport | 16-04-2020

 5. Kopkrakers - Kies voor maatwerk

  Dit adviesrapport beschrijft een tool voor professionals in het domein werk en inkomen om de professionele intuïtie verder te ...

  Publicatie | 02-04-2020

 6. Departementaal uitvoeringstoezicht op ZBO’s. Een verkennend onderzoek naar het uitvoeringstoezicht door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid op de Kamer van Koophandel, de Dienst Wegverkeer en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers

  Doelstelling van het onderzoek is om te leren van inzichten en ervaringen binnen andere departementen met uitvoeringstoezicht op ...

  Rapport | 20-03-2020

 7. Fact sheet man vrouw verschillen arbeidsmarkt, uitkeringen en re-integratie

  Deze factsheet beschrijft kerncijfers over mannen en vrouwen in relatie tot arbeidsmarkt, uitkeringen en re-integratie.

  Publicatie | 14-02-2020

 8. Factsheet Participatiewet 2019

  Deze factsheet beschrijft kerncijfers over de Participatiewet in de periode 2015-2019.

  Publicatie | 14-02-2020

 9. Effect verhoging AOW-leeftijd. Resultaten monitor- en literatuuronderzoek

  Door de vergrijzing stijgen de kosten van de AOW. Om de AOW betaalbaar te houden wordt de AOW-leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs ...

  Rapport | 14-02-2020

 10. Samen ouder worden? Beleidsopties voor leefvormnormen in de AOW

  Het ministerie van SZW heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om onderzoek te doen naar leefvormen in de AOW. De centrale vraag ...

  Rapport | 14-02-2020