Trimbosinstituut beschrijft lessen omtrent ‘evidence based practice’ voor KWI

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) streeft naar een ‘evidence based practice’ (EBP) om de dienstverlening in deze sector waar mogelijk effectiever en efficiënter te maken. Het Trimbos-Instituut inventariseerde hiervoor ervaringen met het ontwikkelen en toepassen van EBP met behulp van – door professionals ontwikkelde – standaarden, richtlijnen en vergelijkbare producten, die passend kunnen zijn voor de sector werk & inkomen. Trimbos Instituut onderzocht dit bij drie voorbeeldpraktijken met evidence based practice (EBP). Trimbos Instituut beschrijft de lessen met betrekking tot de organisatie, ontwikkeling, toepassing en opbrengsten van een zogenaamd kenniskompas op basis van interviews in deze praktijken en van literatuur over dit onderwerp.

Het onderzoek werd gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek werd begeleid door een adviesgroep van KWI deelnemers van enkele gemeenten, Divosa, Instituut Gak, UWV en SZW.