KWI&SZW bijeenkomst ‘Effectievere uitvoering werk & inkomen?’

Effectief beleid staat of valt met de kwaliteit van de uitvoering ervan. Bij gemeenten en UWV werken vele honderden professionals om mensen naar werk te begeleiden, schulden te beheersen en te ondersteunen bij het functioneren en participeren in de maatschappij. Deze professionals maken weinig gebruik van kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Hun handelingsperspectief is voornamelijk gebaseerd op eigen ervaring en intuïtie en niet op wat bewezen effectief is. Met de beste bedoelingen wordt zo niet altijd de beste aanpak gekozen.  Het KWI wil hier graag verbetering in brengen. Op 7 februari organiseerde SZW in samenwerking met andere KWI-leden, een bijeenkomst over dit onderwerp naar aanleiding van de Kennisagenda SZW en de KWI prioriteit ‘Kenniskompas’. De centrale vraagstelling was:

Welke aanpak bevordert een evidence based practice (EBP) van professionals werk & inkomen & schuldhulpverlening met als doel een effectieve en integrale uitvoeringspraktijk?

Renske van der Zwet (Movisie) besprak de belangrijkste uitkomsten van haar proefschrift over de implementatie van evidence-based werken in sociaal werk. Haar boodschap: evidence based practice ≠ wetenschappelijk bewezen effectieve interventies!  EBP is een proces waarin de beste kennis wordt afgewogen tegen de praktijkervaring van de professional en de situatie van de cliënt.

Vertegenwoordigers van UWV, Divosa, 2 gemeenten (Amersfoort en Amsterdam), Beroepsgroepen (BvK en arbeidsdeskundigen), Landelijke Cliëntenraad en Kennisinstellingen TNO, ZonMw en Movisie reageerden op de uitkomsten. De bijeenkomst werd geopend door DG SZI Bernard Ter Haar.