Lunchbijeenkomst SZW & KWI ‘Effectievere uitvoering werk & inkomen?’

Effectief beleid staat of valt met de kwaliteit van de uitvoering ervan. Bij gemeenten en UWV werken vele honderden professionals om mensen naar werk te begeleiden, schulden te beheersen en te ondersteunen bij het functioneren en participeren in de maatschappij. Deze professionals maken weinig gebruik van kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Hun handelingsperspectief is voornamelijk gebaseerd op eigen ervaring en intuïtie en niet op wat bewezen effectief is. Met de beste bedoelingen wordt zo niet altijd de beste aanpak gekozen. Diverse stakeholders - waaronder SZW - willen hier graag verbetering in brengen.


Op 7 februari organiseerde SKO in samenwerking met het KWI, een lunchbijeenkomst over dit onderwerp naar aanleiding van de Kennisagenda SZW en de KWI prioriteit ‘Kenniskompas’:


Welke aanpak bevordert een evidence based practice (EBP) van professionals werk & inkomen & schuldhulpverlening met als doel een effectieve en integrale uitvoeringspraktijk?