Ervaringen met kinderopvang

Het ministerie van SZW heeft I&O Research gevraagd om periodiek onder ouders te peilen hoe zij denken over verschillende thema’s rondom kinderopvang. Zo worden inzichten verkregen en ervaringen en meningen opgehaald over de praktijk van de kinderopvang. De resultaten uit de peiling zullen niet altijd representatief zijn of een compleet beeld kunnen geven, maar geven wel inkijk in de praktijk van de kinderopvang dat van nut is bij beleidsontwikkeling.

Deze eerste meting gaat over van welke opvang ouders gebruik maken, welke opvang hun voorkeur heeft, of men te maken heeft met wachtlijsten, over het ruilen en/of bijkopen van dagen, of men te maken heeft met sluiting van de kinderopvang en de samenwerking tussen de kinderopvang en de basisschool.

Een paar van de belangrijkste bevindingen:

  • De drie meest gebruikte vormen van opvang door ouders in dit onderzoek zijn opvang door de grootouders, de buitenschoolse opvang (BSO) en de kinderdagopvang. Een kwart van de ouders maakt geen gebruik van kinderopvang.
  • Ouders beoordelen de opvang over het algemeen goed, waarbij gastouderopvang het hoogst wordt beoordeeld.
  • Dagen ruilen of bijkopen werd het afgelopen half jaar lastiger maar is relatief het makkelijkst bij gastouderopvang.
  • De meerderheid van de ouders vindt de samenwerking tussen de basisschool en de dagopvang of de buitenschoolse opvang (heel) belangrijk en beoordeelt de samenwerking positief.
  • Een vijfde van de ouders met formele kinderopvang heeft de afgelopen drie maanden te maken gehad met een (gedeeltelijke of tijdelijke) sluiting van de kinderopvang.

Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research in opdracht van het Ministerie SZW.

De aangeleverde gegevens worden zichtbaar in de ‘openingspagina’ van het rapport in de bibliotheek. Zie voor voorbeelden: https://www.kennisplatformwerkeninkomen.nl/documenten