Experimenten Participatiewet

Presentatie over de participatiewet van Hans Zuidema, Deborah van Duin en Ruud Muffels op het KWI congres 2018. Hoe zou de Participatiewet beter en effectiever gemaakt kunnen worden? Wat hebben mensen in de bijstand nodig om betaald of onbetaald werk te vinden? Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn verschillende gemeenten in 2017/2018 gestart met experimenteren binnen de Participatiewet.

Het gaat om een andere benadering van mensen in de bijstand: vanuit vertrouwen en een positieve bejegening. Er wordt gekeken naar het effect van minder verplichtingen en sancties, van meer of minder begeleiding en van een grotere vrijlating van bijverdiensten op onder andere de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welbevinden van mensen. In deze workshop presenteren de gemeenten Groningen en Wageningen ‘hun’ experimenten, gaan ze in op de beleidstheorie achter het experiment, laten ze voorlopige resultaten zien van de nulmeting, en bespreken ze de methodologische en praktische uitdagingen van het experiment.

Hans Zuidema, beleidsmedewerker gemeente Wageningen
Deborah van Duin, beleidsmedewerker gemeente Groningen
Ruud Muffels, onderzoeker Tilburg University