Vier oplossingen voor een succesvolle persoon-werk fit

Presentatie op het KWI congres 2018. Doel van de Participatiewet is dat mensen met een arbeidsbeperking zo regulier mogelijk aan het werk gaan en blijven. Daarvoor moet niet alleen hun eventuele afstand tot de arbeidsmarkt worden verkleind, maar ook de afstand van de arbeidsmarkt tot deze groep.

Aan de hand van vier kennisprojecten laten CIAO en SBCM zien hoe u op een gestructureerde manier kan sleutelen aan een goede persoon-werk-fit. Wij nemen u mee langs werkfittrajecten, de Maastrichtse Workability Monitor, de hink-stap-sprong aanpak in ziekenhuis Zuyderland en pilots waarin onderzoek wordt gedaan naar de kansen van technologie voor een hogere inzetbaarheid van mensen met beperkingen.

Henny Mulders, adviseur inclusieve arbeidsorganisatie bij het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) en bij het centraal expertisecentrum SMZ/UWV.
Bruno Fermin, projectleider SBCM, kenniscentrum en A&O fonds sociale werkgelegenheid.