Organisatie

Het KWI is een samenwerkingsorgaan van rijks- en gemeentelijke overheden en (semi-)publieke instanties op het gebied van werk en inkomen. Het KWI overleg wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. De secretariële organisatie van het KWI is structureel belegd bij SZW, Inspectie SZW en UWV.

Partners van het KWI

In het KWI participeren de rijksoverheid (beleid en toezicht), nationale kennis- en uitvoeringsorganisaties en een vertegenwoordiging van gemeenten. Het betreft de volgende organisaties (partners van het KWI): CBS, CPB, Divosa, Gemeente Amersfoort, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Instituut Gak, Inspectie SZW, Ministerie SZW, SCP, SVB, UWV. Met deze samenstelling en de onafhankelijke voorzitter zijn de velden beleid, uitvoering, toezicht en wetenschap vertegenwoordigd.

Onafhankelijke voorzitter

portretfoto menno fenger

Professor Menno Fenger volgt medio 2021 Professor Paul de Beer op die deze functie vanaf 2015 vervult. De voorzitter van het KWI wordt door het Ministerie van SZW aangesteld.


Menno Fenger ziet het KWI als een belangrijk platform om de uitwisseling tussen onderzoek en praktijk te versterken. Veel onderzoek van onderzoeksinstituten en universiteiten vindt zijn weg niet naar beleidsmakers en uitvoerende professionals. Omgekeerd nemen onderzoekers lang niet altijd kennis van de behoeften aan kennis en inzichten die in de praktijk leven. Het KWI verbindt de onderzoekswereld, het beleid en de praktijk op het terrein van werk en inkomen.

Secretariaat

Het secretariaat van het KWI bestaat uit een secretaris, Emma Hofstra (Ministerie van SZW), en drie secretariaatsmedewerkers Marion Vermeulen (Nederlandse Arbeidsinspectie), Carin Gerrits (UWV) en Edith Snoek (UWV). De voorzitter en het secretariaat van het KWI organiseren de bijeenkomsten en activiteiten van het KWI en kunnen daarbij rekenen op inzet van de KWI-partners.