Organisatie

Het KWI is een samenwerkingsorgaan van rijks- en gemeentelijke overheden en (semi-)publieke instanties op het gebied van werk en inkomen. Het KWI overleg wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. De secretariële organisatie van het KWI is structureel belegd bij SZW, Inspectie SZW en UWV.

Partners van het KWI

In het KWI participeren de rijksoverheid (beleid en toezicht), nationale kennis- en uitvoeringsorganisaties en een vertegenwoordiging van gemeenten. Het betreft de volgende organisaties (partners van het KWI): CBS, CPB, Divosa, Gemeente Amersfoort, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Instituut Gak, Inspectie SZW, Ministerie SZW, SCP, SVB, UWV. Met deze samenstelling en de onafhankelijke voorzitter zijn de velden beleid, uitvoering, toezicht en wetenschap vertegenwoordigd.

Bestuurdersoverleg

Bestuurders van de in het KWI samenwerkende partners komen jaarlijks bijeen onder voorzitterschap van SZW. Het bestuurdersoverleg mandateert keuzes over het werkprogramma KWI, organisatie, deelnemers, frequentie, soort bijeenkomsten en ondersteuning KWI naar voorzitter en secretariaat KWI.

Onafhankelijke voorzitter

paul de beer

De voorzitter van het KWI wordt door de Minister van SZW aangesteld. Voor de periode 2015 – 2020 vervult professor Paul de Beer deze functie. Paul de Beer is Henri Polak hoogleraar voor arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij is tevens mededirecteur van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) en directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.

Paul de Beer ziet het KWI als een belangrijk platform om de uitwisseling tussen onderzoek en praktijk te versterken. Veel onderzoek van onderzoeksinstituten en universiteiten vind zijn weg niet naar beleidsmakers en uitvoerende professionals. Omgekeerd nemen onderzoekers lang niet altijd kennis van de behoeften aan kennis en inzichten die in de praktijk leven. Het KWI verbindt de onderzoekswereld, het beleid en de praktijk op het terrein van werk en inkomen.

Secretariaat

Het secretariaat van het KWI bestaat uit een secretaris, Anneke van der Giezen (SZW), en twee secretariaatsmedewerkers Marion Vermeulen (Inspectie SZW) en Neeltje van Raaij (UWV). De voorzitter en het secretariaat van het KWI organiseren de bijeenkomsten en activiteiten van het KWI en kunnen daarbij rekenen op inzet van de KWI-partners.