Divosa

Divosa is de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein. Leden zetten zich dagelijks in om mensen in staat te stellen actief aan de samenleving deel te nemen. Niet alleen bij het vinden van werk, voldoende inkomen of hulp bij problematische schulden. Maar ook wanneer maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of onderwijs nodig is. Met gericht onderzoek en actieve verspreiding van kennis ondersteunt Divosa haar leden bij de verbetering van die dienstverlening.

Divosa maakt in haar Divosa-monitor factsheets inzichtelijk hoe gemeenten de Participatiewet uitvoeren.

Ga naar de website van Divosa.

Ga naar de onderzoeken van Divosa.