Gemeente Amsterdam, afdeling WPI

Gemeente Amsterdam, afdeling Werk, Participatie en Inkomen (WPI) stelt zich ten doel om zo veel mogelijk Amsterdammers vanuit de bijstand duurzaam aan het werk te krijgen en te houden. Indien dit niet mogelijk is wordt er gekeken op welke andere manier men kan participeren, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk. Daarnaast legt WPI de focus bij inkomen en armoedebestrijding op het versterken van kansen van Amsterdammers om zelfstandig en duurzaam uit de armoede te komen en onafhankelijk te worden van een  bijstandsuitkering. Financiële onafhankelijkheid en zelfredzaamheid is wat het college nastreeft met dit beleid.

Gemeente Amsterdam, afdeling WPI doet onder andere onderzoek op het gebied van armoede, schuldhulpverlening, gebruik van armoedevoorzieningen, effectiviteit van activeringstrajecten, en effectiviteit van re-integratie-interventies, of laat dat door derden uitvoeren. Sinds een paar jaar wordt het gebruik van Randomized Controlled Trials (RCT’s) steeds belangrijker, met name bij onderzoek naar de re-integratie naar werk. Daarin wordt samengewerkt met wetenschappelijke instituten (VU, UvA, VU mc, HvA).