Instituut Gak

De missie van Instituut Gak (2001) is het leveren van een (positieve) bijdrage aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en het arbeidsmarkt in Nederland. Dit doet het vermogensfonds door het rendement op het vermogen aan te wenden voor financiële ondersteuning van praktische projecten, wetenschappelijk onderzoek en (bijzondere) leerstoelen.

In de Kennisbank, een database die via de website van Instituut Gak toegankelijk is, zijn sinds 2014 meer dan 450 wetenschappelijke publicaties - artikelen, proefschriften en oraties - opgenomen. Er is een start gemaakt met de productie van korte ‘kennisclips’ over afgerond (toepasbaar) onderzoek. Deze zijn sinds kort via een eigen YouTube-kanaal te zien.