Ministerie van SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid - inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers-, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, en het arbeidsomstandig-hedenbeleid. Het ministerie maakt hiervoor beleid en draagt deels ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan. Op onderdelen zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van rijksbeleid.

Het ministerie heeft een 2-jaarlijkse kennisagenda: deze is richtinggevend voor uit te voeren onderzoek. Daarnaast initieert het ministerie onderzoek ter evaluatie van beleid of op verzoek van de Tweede Kamer.

Ga naar de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ga naar de digitale bibliotheek voor onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.