SCP

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid.

Het SCP is een professionele organisatie die wetenschappelijk werkt en dat op onafhankelijke wijze doet. Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er twee panels die informatie leveren over de arbeidsmarkt in Nederland. Het arbeidsaanbodpanel bestaat uit werknemers, het arbeidsvraagpanel uit werkgevers. Het SCP heeft deze panels in augustus 2010 overgenomen van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, OSA. Sindsdien publiceert het SCP regelmatig op basis van deze data.

Daarnaast speelt het thema werk en inkomen ook in andere SCP-onderzoeken een rol.